PW 系列

產品簡介

For long tube- shaped workpiece, the best guarantee of massive production and precision by PW-S double rotation system!

規格表
機型   PW-300-4D PW-600-4D PW-800-2D PW-1500
鑽孔能力 孔徑 (標準) Ø3~25mm / Ø0.08~1"
孔徑 (選配) Ø1.8~6mm / Ø0.07~0.23" Ø4~40mm / Ø0.16~1.6"
深度 (加工能力) 300mm / 12" 600mm / 24" 800mm / 31.5" 1500mm / 60"
主軸 主軸馬達 3.75kW / 5HP 7.5kW / 10HP 7.5kW / 10HP 7.5kW / 10HP
主軸轉速 100~12000rpm 100~8000rpm 100~8000rpm 100~8000rpm
主軸數 4 4 2 1
工件夾持 三爪夾頭 7" 手動 7" 手動 (標準)
10" 手動 (選配)
10" 手動 (標準)
12" 手動 (選配)
10" 手動 (標準)
12" 手動 (選配)
控制器 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科
* 規格若有變動,恕不另通知。
* 可配合客戶特殊鑽孔深度需求,作專案設計。
外觀尺寸
單位:mm
  A B C D E F G
PW-300-4DS 3600 3200 2300 3000 1400 1300 2200
PW-600-4D 4300 3700 2200 3500 1500 1700 2700
PW-800-2D 4100 3600 2200 2900 1300 1800 2700
PW-1500 6200 3600 2200 5400 1300 1800 2700